Bezoek aan het OCMW

Rond het W.O.-Thema 'Samenleven in verscheidenheid'