Vrije Basisschool Wezel

Schoolbrochure

Bij het begin van elk schooljaar bezorgen we aan alle ouders onze schoolbrochure met in bijlage de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs Vlaanderen.

Hierin is de info voor iedereen steeds beschikbaar.
Daarom lijkt ons een papieren exemplaar voor heel wat ouders overbodig.

We willen benadrukken dat de mogelijkheid blijft bestaan om een papieren exemplaar te bekomen op eenvoudige vraag aan het bureel.

Met vragen over deze schoolbrochure kan je altijd terecht bij de directie van de school.

 
| v6.8 | prd(9027) | over / contact | aanmelden |