Vrije Basisschool Wezel

Schoolbestuur

Het schoolbestuur vzw K.O.M. is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
De belangen van het schoolbestuur worden behartigd door het plaatselijk comité.

Leden van het plaatselijk comité

 • Ludo Pauwels
 • Eli Verachten
 • Hilde Zels
 • Annie Vandeweyer
 • Jelle Lodewijckx
 • Schoolbestuur

 • vzw Katholiek Onderwijs Mol
 • Maatschappelijke zetel: Achterbos 2 - 2400 Mol tel. 014 32 18 56
 • Voorzitter: Agnes Leysen
 • Secretaris: Ivo Van de Broek
 • Coördinerend directeur: Els Coopmans
 • Coördinerend preventieadviseur: Chris Van der Veken
 • ICT-Coördinator: Luc Melis

 •  
  | v6.8 | prd(9027) | over / contact | aanmelden |